CHETTI ROUGE轩谛男士积雪草保湿喷雾

CHETTI ROUGE轩谛男士积雪草保湿喷雾
DEEP MOISTURE TONER FOR MEN
轩谛男士积雪草保湿喷雾

本品根据男性的肌肤特性研发,温和且清爽的质地,富含积雪草(CENTELLA ASIATICA)提取物以及多种植物精华成分,帮助滋润肌肤,改善皮肤干燥。为肌肤补充水分,同时回复水油平衡。

¥35.00 / 95ml (官网仅支持手机端访问购买)
 
 
轩谛订单满额赠
 
CHETTI ROUGE轩谛男士积雪草保湿喷雾
 
CHETTI ROUGE轩谛男士积雪草保湿喷雾
CHETTI ROUGE轩谛男士积雪草保湿喷雾
CHETTI ROUGE轩谛男士积雪草保湿喷雾
CHETTI ROUGE轩谛男士积雪草保湿喷雾
CHETTI ROUGE轩谛男士积雪草保湿喷雾
CHETTI ROUGE轩谛男士积雪草保湿喷雾
CHETTI ROUGE轩谛男士积雪草保湿喷雾
 
CHETTI ROUGE轩谛推荐